Tổng quan về Incoterms 2010

Bộ qui tắc Incoterms 2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011 phản ánh các qui tắc hiện đại, cập nhật, và những tiến bộ mới nhất trong thương mại quốc tế.

Incoterms 2010

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ INCOTERMS

Incoterms là gì?

Là một loạt các điều khoản thương mại được quốc tế công nhận được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) xuất bản, và được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán quốc tế. Những điều khoản này cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong thương mại nội địa.

Tại sao bộ Incoterms 2010 lại được gọi là “các qui tắc”?

Là để thừa nhận bản chất hợp đồng của những điều khoản đó, và cũng là để phù hợp với chính sách chung của ICC – gọi các ấn phẩm của mình là “các qui tắc” (UCP 600, URDG 758, v.v.).

Bộ Incoterms bao gồm những nội dung gì?

Bộ qui tắc Incoterms này qui định ai có những trách nhiệm gì, ai thanh toán khoản gì, khi nào thì rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua, khi nào thì giao hàng, cũng như những vấn đề như bảo hiểm, làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, và việc phân bổ các chi phí liên quan đến việc giao hàng.

Bộ qui tắc Incoterms không bao gồm nội dung gì?

Không có qui định về quyền sở hữu đối với hàng hóa, không qui định chi tiết về các nghĩa vụ thanh toán (thời hạn, phương thức, điều khoản đảm bảo thanh toán, chứng từ thanh toán), không qui định chi tiết về yêu cầu liên quan đến tàu, các trường hợp bất khả kháng, kết thúc hợp đồng, mất khả năng thanh toán. Nói tóm lại, Incoterms không cấu thành một hợp đồng mua bán đầy đủ mà chỉ là các qui tắc tiện lợi, được quốc tế công nhận về việc mua bán hàng hóa. Những qui tắc này phát huy tác dụng tốt như một hợp đồng sơ lược cần phải được cụ thể hóa và điều chỉnh với những điều khoản và điều kiện thêm nữa.

Các qui tắc này được sử dụng như thế nào?

Chúng được đưa vào trong hợp đồng mua bán bằng cách dẫn chiếu (VD: “FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms® 2010”).
1 “Incoterms” là một nhãn hiệu được đăng ký bản quyền của ICC – tham khảo trang web www.iccwbo.org

Tại sao các qui tắc này lại được sửa đổi?

Để phản ánh sự mở rộng của các khu vực mậu dịch tự do, việc sử dụng các phương tiện giao tiếp điện từ, các quan ngại về an ninh sau sự kiện 11 tháng 9, và những biến đổi gần đây trong vận tải và thương mại quốc tế kể từ lần sửa đổi năm 2000. Incoterms 2010 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.

Đối với những hợp đồng đã kí kết trước ngày 1/1/2011?

Đối với những hợp đồng đã kí kết, bộ qui tắc Incoterms 2000 vẫn tiếp tục được áp dụng (nếu được đưa vào trong hợp đồng) ngay cả khi việc thực hiện hợp đồng diễn ra vào năm 2011 hoặc thậm chí sau đó.

Sau ngày 1/1/2011, các hợp đồng mới được kí kết, nếu có dẫn chiếu đến “INCOTERMS”, thì có thể được hiểu là INCOTERMS 2010, nhưng việc áp dụng phiên bản 2000 hay 2010 còn phụ thuộc vào các hoàn cảnh của hợp đồng mua bán. Bất kì sự không chắc chắn và tranh chấp có thể xảy ra nào đều phải được loại trừ bằng cách đưa các điều khoản INCOTERMS 2010 một cách rõ ràng vào trong hợp đồng mua bán!

INCOTERMS 2010

Có thể vẫn sử dụng Incoterms 2000 sau ngày 1/1/2011 không?

Có. Incoterms (dù là phiên bản 2010 hay 2000) đều chỉ là các qui tắc áp dụng trong hợp đồng, cho nên tùy thuộc vào các bên tham gia hợp đồng (người bán và người mua) sẽ quyết định sử dụng chúng như thế nào và đưa chúng một cách rõ ràng vào trong hợp đồng mua bán. Hai bên có thể chọn áp dụng bất kì phiên bản nào họ muốn!

Tại sao phải quan tâm đến Incoterms 2010?

Bạn sẽ cần phải:
- Kiểm tra các mẫu hợp đồng chuẩn của mình;
- Cân nhắc đến những thay đổi trong phiên bản Incoterms 2010;
- Thực hiện những thay đổi tương ứng (ví dụ như đổi điều khoản DES hay DDU trong Incoterms 2000 thành DAP Incoterms 2010) trong các mẫu hợp đồng chuẩn của bạn đối với các hợp đồng mới; và
- Công bố những thay đổi này cho đối tác biết, cũng như cho những nhân viên kinh doanh và nhân viên thực hiện hợp đồng của bạn biết;
- Bắt đầu sử dụng Incoterms 2010 như chuẩn mực trong các hợp đồng
mua bán mới của bạn.

Tuy vẫn có thể sử dụng Incoterms 2000, các bên nên bắt đầu sử dụng bộ qui tắc mới Incoterms 2010 càng sớm càng tốt, vì những qui tắc này phản ánh các qui tắc hiện đại, cập nhật, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong thương mại quốc tế.

Khóa học E-marketing Học Incoterms 2010 cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam
Khóa học đầu tiên sử dụng Bản Hướng dẫn của ICC về Incoterms 2010 (xuất bản tháng 3/2011). Có sự tham gia của 04 giảng viên nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước. Gồm 6 chuyên đề, 24 giờ giảng trực tuyến và diễn đàn hỏi đáp.
[ +Xem chi tiết ]

Danh mục : Incoterms 2010

Để lại một bình luận

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ KHẢO THÍ

Trường Đại học Ngoại Thương - 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 38356800 (ext: 332, 339) Fax: (84-4) 37753746