Incoterms và thực tiễn hợp đồng

Category : Incoterms 2010

Sự khác biệt giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2000

Category : Incoterms 2010

Một số đặc điểm của Incoterms 2010

Category : Incoterms 2010

Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010

Category : Incoterms 2010

Tổng quan về Incoterms 2010

Category : Incoterms 2010

Một loạt thay đổi trong Incoterms 2010

Category : Incoterms 2010

Incoterms 2010 : Lợi thế của người biết luật

Category : Incoterms 2010

Cẩn thận hơn với Incoterms 2010

Category : Incoterms 2010

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ KHẢO THÍ

Trường Đại học Ngoại Thương - 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 38356800 (ext: 332, 339) Fax: (84-4) 37753746